8oz image
TZATZIKI
8oz : TZATZIKI
$3.25
SPICY TZATZIKI
8oz : SPICY TZATZIKI
$3.25
SPICY FETA
8oz : SPICY FETA
$3.25
FRESKO
8oz : FRESKO
$3.25
HOUSE VINAIGRETTE
8oz : HOUSE VINAIGRETTE
$3.25
Your Order
Sub Total:
$0.00
Tax:
$0.00
Total:
$0.00
Yiro Yiro Points:
0
Service Method: